Mléčná farma roku

Soutěž je určena chovatelům dojeného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem nad 100 krav základního stáda, kteří vyhodnocují individuální somatické buňky mléka v kontrole užitkovosti u všech svých dojnic.

Všichni přihlášení chovatelé obdrží užitečné věcné dary, a to na konferenci, konané u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Vítězné farmy budou oceněny finančním darem a současně budou představeny v odborném tisku. V rámci vyhlášení výsledků soutěže proběhne slosování o další věcné ceny.

Konečný termín přihlášení je 31. leden 2019!

Více informací naleznete na www.mlecnafarmaroku.cz