Produkty

DrůbežDrůbež

Fortibac

Přirozená cesta pro zdravý trávicí trakt.

Biostrong Forte

Účinné aditivum pro zlepšení ekonomiky v chovech drůbeže bez použití antibiotik.

Biostrong 510

Přírodní krmné aditivum pro zlepšení ekonomiky v chovech drůbeže.

Fortisorb Phyto

Eliminace negativních dopadů širokého spektra mykotoxinů na zdravotní stav a užitkovost hospodářských zvířat.

Alkosel

Vysoce dostupný zdroj selenu v organické formě.

Euroacid Poultry Plus

Tekuté okyselovadlo speciálně zacílené na zlepšení ekonomiky ve výkrmu brojlerů a v rodičovských i produkčních hejnech slepic.

Levucell SB

Probiotická kvasinková kultura Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079.

PrasataPrasata

Fortibac F Plus

Přirozená cesta pro zdravý trávicí trakt a vysokou užitkovost.

Fortibac

Přirozená cesta pro zdravý trávicí trakt.

Fortisorb Phyto

Eliminace negativních dopadů širokého spektra mykotoxinů na zdravotní stav a užitkovost hospodářských zvířat.

Fresta F Plus

Trvale rostoucí užitkovost prasat umocněná přírodou.

Aromex Pro

Přírodní krmné aditivum pro zlepšení ekonomiky a welfare ve výkrmu prasat

Alkosel

Vysoce dostupný zdroj selenu v organické formě.

Euroacid LFT

Tekuté okyselovadlo speciálně zacílené na zlepšení ekonomiky v předvýkrmu a výkrmu prasat.

SkotSkot

Fortisorb Phyto

Eliminace negativních dopadů širokého spektra mykotoxinů na zdravotní stav a užitkovost hospodářských zvířat.

Rumex SC

Jedinečná kombinace přírodních výtažků a živé kvasinkové kultury pro vyvážený metabolismus u přežvýkavců.

Levucell SC

Živá kvasinková kultura Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 speciálně vyselektovaná pro použití u přežvýkavců a zaregistrována v EU i USA.

Rumex

Jedinečná kombinace přírodních výtažků pro vyvážený metabolismus u přežvýkavců.

Alkosel

Vysoce dostupný zdroj selenu v organické formě.

Fortibac

Přirozená cesta pro zdravý trávicí trakt.

Lalsil

Zaručená stabilita senáží a siláží.

Hygiena krmivHygiena krmiv

Euromold Sal

Minimalizace rizika výskytu bakteriálních zoonóz v chovech. Inhibice růstu plísní a kvasinek v krmných směsích.

Euromold L Plus

Inhibice růstu plísní a kvasinek v krmných směsích.