Přírodní krmné aditivum pro zlepšení ekonomiky a welfare ve výkrmu prasat

Prasata
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Snížení emisí
 • Redukce nákladů
 • Zvýšení stravitelnosti a využitelnosti živin
 • Zvýšení průměrného denního přírůstku a snížení konverze krmiva
 • Snížení emise skleníkových plynů

AROMEX® PRO

AROMEX® je koncipován pro dosažení maximální užitkovosti při současném snížení nákladů na krmivo s cílem optimalizovat a zefektivnit produkci vepřového masa. Přípravek je složen z pečlivě vybraných, standardizovaných kombinací přírodních účinných látek, které jsou vyvinuty tak, aby dokonale vyhovovaly potřebám rychle rostoucích prasat.

Důležitou součástí účinku tohoto přírodního produktu je výrazné snížení emisí amoniaku, čímž přispívá ke zlepšení kvality ovzduší na farmě i v jejím blízkém okolí.

Fytogenní koncept AROMEX® poskytuje bezpečné a udržitelné řešení pro ziskovou produkci prasat bez nežádoucích reziduí v mase.

Přírodní cestou k vyšší užitkovosti

AROMEX® PRO je čistě přírodní produkt, plně využívající synergického efektu různých druhů aktivních substancí. Výrobní receptura tohoto produktu obsahuje pečlivě vyselektované esenciální oleje a další rostlinné extrakty, které jsou dokonale sladěny pro potřeby rostoucích prasat.

K dosažení plného růstového potenciálu prasat ve výkrmu je potřeba zajistit optimální dotaci živin podle růstové fáze. To je zajištěno pomalejším průchodem tráveniny a vyšší produkcí trávicích enzymů, což umožní zvýšit příjem a využití jednotlivých živin z krmiva a také jejich následné uložení v těle a zajistí tak zvýšení růstu zvířat a zefektivnění výroby.

Díky zlepšené dusíkové bilanci a díky inhibici enzymu ureáza, který je katalyzátorem reakce, při které vzniká amoniak, dochází k redukci tvorby tohoto nežádoucího plynu až o 48 %.

O kvalitě produktu AROMEX® PRO také svědčí fakt, že splňuje nejvyšší standardy ekologického zemědělství a byla mu udělena certifikace společností Austria Bio Garantie (nezávislý kontrolní orgán v Rakousku).


Přínos výrobku

 • Zvyšuje stravitelnost živin
 • Zlepšuje konverzi krmiva
 • Zvyšuje denní přírůstek
 • Podporuje zdraví a integritu zvířat
 • Redukuje nežádoucí emise
 • Zvyšuje toleranci vůči stresu

Aplikace výrobku

Doporučené dávkování produktu AROMEX® PRO je:

 • 100 g/t krmiva po celou dobu výkrmu