Přírodní krmné aditivum pro zlepšení ekonomiky v chovech drůbeže

Drůbež
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Snížení emisí
 • Redukce nákladů
 • Zvýšení stravitelnosti živin
 • Zlepšená konverze
 • Podpora zdravého trávicího traktu
 • Zvýšená tolerance vůči stresu
 • Snížení emise skleníkových plynů

BIOSTRONG®510

BIOSTRONG® je přírodní produkt, který je koncipován pro dosažení maximální užitkovosti v produkci drůbeže. Po uvedení na trh v roce 2000 se stal prvním fytogenním aditivem vyvinutým speciálně pro drůbež. Současné složení výrobku je založeno na hlubokých vědeckých poznatcích, na intenzivním výzkumu a na bohatých praktických zkušenostech.

Pro zajištění ziskové produkce drůbeže je nezbytné maximální využití vložených investic a klíčovou roli zde hraje hlavně nízká konverze krmiva. Dosažení vynikajících denních přírůstků ve výkrmu brojlerů nebo ideální snáškové křivky u slepic při udržení velmi nízkých nákladů na krmivo - to je úkol, který nám pomáhá vyřešit BIOSTRONG® 510.

Zvýšená účinnost krmiva vede ke snížení nákladů na jednotku produkce, ke zvýšení celkové produkce masa a vajec a tím také ke zlepšení ekonomických ukazatelů farmy. BIOSTRONG® 510 je fytogenní krmné aditivum 100% rostlinného původu, které Vám zajistí bezpečnou a ekologicky udržitelnou produkci masa a vajec bez nežádoucích reziduí.

Zvýšená užitkovost přirozenou cestou u všech druhů drůbeže

BIOSTRONG® 510 je čistě přírodní produkt, plně využívající synergického efektu různých druhů aktivních substancí. Výrobní receptura tohoto produktu obsahuje pečlivě vyselektované esenciální oleje a další rostlinné extrakty, které jsou dokonale sladěny pro potřeby drůbeže. Ať už chcete zlepšit užitkovost u brojlerů, slepic, krůt nebo kachen – naše fytogenní krmné aditivum, nesčetněkrát prověřené a důkladně testované, je ideálním řešením pro dosažení těch nejlepších výsledků.

Přípravek splňuje podmínky dotačních titulů:

20.B.d) Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže,

8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.


Přínos výrobku

 • Zvyšuje stravitelnost živin
 • Zlepšuje konverzi krmiva
 • Zvyšuje produkci masa a vaječné hmoty
 • Podporuje zdraví trávicího traktu
 • Redukuje nežádoucí emise
 • Podporuje zvířata během problematických období, např. teplotní stres

Aplikace výrobku

BIOSTRONG® 510 můžeme použít do krmné směsi buď nad 100 % bez redukce živin nebo jako PERFORMIZER® koncept – při současné redukci (zápočtu) živin, PERFORMIZER® koncept nám zajistí stejnou produkční účinnost krmiva při nižší ceně za kg krmiva.

 • 150 g/t krmné směsi po celou dobu výkrmu nebo snáškového cyklu