Účinné aditivum pro zlepšení ekonomiky v chovech drůbeže bez použití antibiotik

Drůbež
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Snížení emisí
 • Redukce nákladů
 • Snížení tlaku zoonóz
 • Podpora integrity střevní sliznice a rovnováhy střevní mikroflóry
 • Zvýšení stravitelnosti živin
 • Zlepšená konverze
 • Podpora zdravého trávicího traktu
 • Zvýšená tolerance vůči stresu
 • Snížení emise amoniaku

BIOSTRONG® Forte

BIOSTRONG® je přírodní produkt, který je koncipován pro dosažení maximální užitkovosti v produkci drůbeže. Současné složení výrobku je založeno na hlubokých vědeckých poznatcích, na intenzivním výzkumu a na bohatých praktických zkušenostech.

BIOSTRONG® Forte je určen k podpoře vývoje, integrity a funkce trávicího traktu. Pouze zdravý trávicí trakt a efektivní proces trávení umožní maximální využití živin krmiva pro růst a produkci.

Účinnou složkou jsou rostlinné extrakty ze skupiny éterických olejů, pálivých látek, hořčin a saponinů v mikroenkapsulované (chráněné) formě. Mají přímý vliv na zvýšenou stravitelnost živin, jejich průchod střevní sliznicí a následné využití v těle zvířat.

Saponiny mají pozitivní vliv na imunitu zvířat a také inhibují enzym ureázu, který je zodpovědný za produkci amoniaku v těle i v trusu ptáků.

Další složkou je komplex modifikovaných organických kyselin (s krátkým a středním řetězcem), který zajišťuje účinek i v prostředí s vyšším pH (střevní trakt), na rozdíl od volných organických kyselin nebo jejich polárních solí, účinných pouze při nízkém pH (ve voleti, v žaludku).

Dosažení vynikajících denních přírůstků ve výkrmu brojlerů nebo ideální snáškové křivky u slepic při udržení velmi nízkých nákladů bez nežádoucích reziduí v mase a vejcích - to je úkol, který nám pomáhá vyřešit BIOSTRONG® Forte.

Zvýšená užitkovost bez použití antibiotik u všech druhů drůbeže

BIOSTRONG® Forte je přírodní produkt, plně využívající synergického efektu různých druhů aktivních substancí pečlivě vyselektovaných a sladěných pro potřeby drůbeže. Ať už chcete zlepšit užitkovost u brojlerů, slepic, krůt nebo kachen – naše fytogenní krmné aditivum, nesčetněkrát prověřené a důkladně testované, je ideálním řešením pro dosažení těch nejlepších výsledků.

Přípravek splňuje podmínky dotačních titulů:

20.B.d) Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže,

8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.


Přínos výrobku

 • Zvyšuje stravitelnost živin
 • Zlepšuje konverzi krmiva
 • Zvyšuje produkci masa a vaječné hmoty
 • Podporuje zdraví trávicího traktu
 • Redukuje nežádoucí emise
 • Podporuje zvířata během problematických období, např. teplotní stres
 • Snižuje výskyt léčebného použití antibiotik

Aplikace výrobku

BIOSTRONG® Forte můžeme použít do krmné směsi buď nad 100 % bez redukce živin nebo jako PERFORMIZER® koncept – při současné redukci (zápočtu) živin, PERFORMIZER® koncept nám zajistí stejnou produkční účinnost krmiva při nižší ceně za kg krmiva.

 • 750 g/t krmné směsi po celou dobu výkrmu nebo snáškového cyklu