Přirozená cesta pro zdravý trávicí trakt

DrůbežPrasata
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Redukce nákladů
 • Podpora integrity střevní sliznice a rovnováhy střevní mikroflóry
 • Zvýšení přírůstku hmotnosti
 • Zlepšení konverze krmiva
 • Podpora trávení v obdobích stresu

FORTIBAC®

FORTIBAC® je určen k podpoře vývoje, integrity a funkce trávicího traktu. Pouze zdravý trávicí trakt a efektivní proces trávení umožní maximální využití živin krmiva pro růst a produkci.

Aktivní složkou je komplex modifikovaných organických kyselin. Modifikace – chemická vazba do neutrální formy – zajišťuje účinek i v prostředí s vyšším pH (střevní trakt), na rozdíl od volných organických kyselin nebo jejich polárních solí, účinných pouze při nízkém pH (ve voleti, v žaludku).

Přípravek splňuje podmínky dotačních titulů:

8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic,

8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat,

8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.


Přínos výrobku

 • Kontroluje střevní mikroflóru
 • Přímý zdroje energie pro enterocyty – zlepšuje stav, odolnost a regeneraci střevní sliznice
 • Zlepšuje využití krmiva
 • Omezuje výskyt zažívacích problémů
 • Zvyšuje přírůstky a zlepšuje konverzi krmiva

Aplikace výrobku

FORTIBAC® sypká forma je určena do krmiva.

FORTIBAC® Liquid – tekutá forma je určena k aplikaci v napájecí vodě, případně nástřikem do krmiva. Výrobek lze využít pro všechny druhy a kategorie zvířat, nejvyšší přínos má pro mláďata – výkrm a odchov drůbeže, selata, telata, a dále citlivé druhy a kategorie zvířat, např. králíky, kojící prasnice apod.