Přirozená cesta pro zdravý trávicí trakt a vysokou užitkovost

Prasata
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Redukce nákladů
 • Zlepšení příjmu krmiva
 • Redukce tvorby amoniaku
 • Podpora integrity střevní sliznice a rovnováhy střevní mikroflóry
 • Zvýšení produkce vlastních trávících enzymů a využití živin
 • Podpora imunity
 • Zvýšení přírůstku hmotnosti
 • Zlepšení konverze krmiva
 • Zlepšení stájového prostředí

FORTIBAC® F Plus

FORTIBAC® F Plus je určen k podpoře vývoje, integrity a funkce trávicího traktu. Pouze zdravý trávicí trakt a efektivní proces trávení umožní maximální využití živin krmiva pro růst a produkci.

Aktivní složkou je komplex modifikovaných organických kyselin (s krátkým a středním řetězcem), který zajišťuje účinek i v prostředí s vyšším pH (střevní trakt), na rozdíl od volných organických kyselin nebo jejich polárních solí, účinných pouze při nízkém pH (ve voleti, v žaludku).

Další účinnou složkou jsou rostlinné extrakty ze skupiny éterických olejů, mukoidních látek a saponinů v mikroenkapsulované (chráněné) formě. Mají přímý vliv na zvýšenou stravitelnost živin, jejich průchod střevní sliznicí a následné využití v organismu.

Saponiny mají pozitivní vliv na imunitu zvířat a také inhibují enzym ureázu, který je zodpovědný za produkci amoniaku v těle i ve výkalech.

Přípravek splňuje podmínky dotačních titulů:

8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic,

8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat,

20.C.b) Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat.


Přínos výrobku

 • Kontroluje střevní mikroflóru
 • Přímý zdroje energie pro enterocyty – zlepšuje stav, odolnost a regeneraci střevní sliznice
 • Podporuje imunitu zvířat
 • Zlepšuje příjem a využití krmiva
 • Omezuje výskyt zažívacích problémů
 • Zvyšuje přírůstky a zlepšuje konverzi krmiva
 • Snižuje produkci amoniaku a zlepšuje welfare zvířat

Aplikace výrobku

FORTIBAC® F Plus - sypká forma je určena do krmiva.