Eliminace negativních dopadů širokého spektra mykotoxinů na zdravotní stav a užitkovost hospodářských zvířat

DrůbežPrasataSkot
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Redukce nákladů
 • Zvýšení užitkovosti
 • Zlepšení reprodukčních ukazatelů
 • Zlepšení zdravotního stavu
 • Posílení imunitního systému
 • Snížení nákladů na léčiva

FORTISORB® Phyto

SLOŽENÍ:
Purifikovaný a aktivovaný jíl
Deriváty buněčných stěn kvasinek
Fytogenní látky


ADSORPCE MYKOTOXINŮ

Purifikovaný a aktivovaný jíl má schopnost vázat polární, nepolární a bipolární molekuly mykotoxinů (například ZEA, DON, T-2, OCHRA, FUMO, Afla) a některé další toxiny (endotoxiny). FORTISORB® Phyto působí až v tekutém prostředí trávicího traktu, kde toxiny pevně adsorbuje na svůj povrch a tím brání jejich průniku střevní stěnou do krve a dále do organismu.

POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Při dlouhodobé expozici i nízké hladiny mykotoxinů způsobují imunosupresi.
Deriváty buněčných stěn kvasinek v přípravku FORTISORB® Phyto mají stimulační účinky na nespecifický imunitní systém zvířat.

OCHRANA JATERNÍHO PARENCHYMU

Většina toxických látek je detoxikována v játrech, a proto je jejich ochrana pro zdraví zvířat zásadní.
FORTISORB® Phyto obsahuje fytogenní látky s hepatoprotektivním, protizánětlivým a také antibakteriálním účinkem, které zajišťují:

 • Synergické působení účinných látek v ochraně a regeneraci jaterních buněk
 • Rychlejší obnovu jaterních funkcí po zátěži
 • Doplňují komplexní ochranu organismu před negativním působením toxických látek

Přínos výrobku

 • Zvyšuje užitkovost
 • Zlepšuje reprodukční ukazatele
 • Zlepšuje zdravotní stav
 • Zvyšuje příjem krmiva
 • Posiluje imunitní systém
 • Pozitivně působí na ochranu a rychlejší regeneraci jaterních buněk
 • Snižuje počty somatických buněk
 • Redukuje náklady na léčiva

Aplikace výrobku

FORTISORB® Phyto může být zamíchán do premixů, kompletního krmiva, TRM.

 • 0,75-1,5 kg/t KS pro prasata, drůbež (všechny druhy a kategorie)
 • 15-30 g/ks/den pro dojnice, žír
 • 10-20 g/ks/den pro telata, jalovice