Probiotická kvasinková kultura Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079. Přípravek je registrován a schválen v EU jako zootechnické krmné aditivum stabilizující střevní mikroflóru. Je dostupný i v mnoha dalších zemích mimo EU

Drůbež

LEVUCELL® SB

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii je využívána přes 50 let v humánní medicíně a je velmi dobře zdokumentována ve více než 300 vědeckých publikacích.

LEVUCELL® SB je používán více než 20 let ve výživě hospodářských zvířat, a to díky svému prokázanému vlivu na regulaci mikroflóry, ale také na zlepšování intestinální struktury a přirozené obranyschopnosti zvířat.


Aplikace výrobku

  • LEVUCELL® SB TITAN: Micro-enkapsulovaná forma vhodná pro aplikaci do granulovaných krmiv