Živá kvasinková kultura Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 speciálně vyselektovaná pro použití u přežvýkavců a zaregistrována v EU i USA

Skot
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Redukce nákladů
 • Prevence vzniku acidóz
 • Vyšší využití krmné dávky
 • Nárůst příjmu živin
 • Nižší brakace
 • Snazší přechod na pevné krmivo u mláďat

LEVUCELL® SC

Vyskytuje se v přirozené formě – LEVUCELL® SC 20 a ve formě mikroenkapsulí (termostabilní) - LEVUCELL® SC 10 ME.

LEVUCELL® SC je součástí multifunkčního přípravku RUMEX SC®, který navíc obsahuje éterické oleje v enkapsulované formě a saponiny.

Zlepšení zdravotního stavu a bachorové fermentace


Přínos výrobku

 • Vyšší obsah mléčných složek
 • Stabilizace anaerobních podmínek v bachoru
 • Podpora bakteriálního osídlení ve prospěch pozitivních mikroorganismů
 • Zvýšení stravitelnost vlákniny
 • Rychlejší bakteriální osídlení vyvíjejícího se bachoru u telat
 • Stabilizace pH v bachoru
 • Prevence vzniku acidóz – méně laminitid
 • Snížený výskyt ketóz po otelení
 • Úspora nákladů za veterinární přípravky
 • Stabilnější kondice krav po otelení, vyšší zabřezávání dojnic, zvýšená perzistence laktační křivky
 • Vyšší celoživotní užitkovost
 • Zvýšení příjmu sušiny a intenzivnější růst u býků

Aplikace výrobku

 • 0,5 g/ks/den
 • v případě zhoršených podmínek (např. tepelný stres): 1 g/ks/den