Jedinečná kombinace přírodních výtažků pro vyvážený metabolismus u přežvýkavců

Skot
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Snížení emisí
 • 100% rostlinného původu
 • Zvýšení příjmu krmiva a užitkovosti
 • Zlepšení metabolických pochodů u zvířat
 • Zlepšení trávení, nepřímá ochrana jater
 • Zlepšená využitelnost energie a bílkovin

RUMEX

RUMEX je 100% rostlinný produkt pro zlepšení využitelnosti krmiva u přežvýkavců. RUMEX je inovativní řešení ve výživě přežvýkavců, kdy dochází ke zlepšení metabolických pochodů u zvířat.

RUMEX působí na základě synergického účinku přírodních látek, jako jsou éterické oleje, saponiny, slizy a flavonoidy. RUMEX je bezpečný a zajišťuje efektivní a udržitelnou produkci bez reziduí v mase či mléce.

Inovativní složení a obsah aktivních látek ve výrobku podporuje u přežvýkavců produkci těkavých mastných kyselin a zlepšuje využití krmiva v bachoru.

Pro vyvážení metabolických pochodů u dojnic, masného dobytka a malých přežvýkavců (kozy, ovce)

Jednou z účinných látek výrobku RUMEX jsou saponiny, které působí na snížení produkce čpavku v bachoru. To vede k vyššímu zabudování dusíkatých látek do mikrobiálního proteinu a tím ke snížení ztrát v energetické bilanci zvířete.


Přínos výrobku

 • Zvyšuje frekvenci přežvykování a příjem objemných krmiv
 • Zlepšuje užitkovost
 • Podporuje lepší využití jednotlivých frakcí krmiva
 • Zlepšuje kvalitu mléka, má vliv na stabilizaci tělesné kondice a zlepšení reprodukčních ukazatelů
 • Redukuje produkci skleníkových plynů a amoniaku
 • Působí na zklidnění chování zvířat

Aplikace výrobku

RUMEX se aplikuje "on top" - což znamená navrch k dočasné krmné dávce.

 • 4-5 g/ks/den u dojnic
 • 1 g/100 kg živé váhy/den u masného dobytka
 • 1 g/ks/den u ovcí a koz
 • 0,8 g/ks/den u jehňat