Jedinečná kombinace přírodních výtažků a živé kvasinkové kultury pro vyvážený metabolismus u přežvýkavců

Skot
 • Zlepšení užitkovosti
 • Podpora zdraví
 • Snížení emisí amoniaku
 • 100% rostlinného původu
 • Zvýšení příjmu krmiva a užitkovosti
 • Zlepšení metabolických pochodů u zvířat
 • Prevence proti acidóze
 • Zlepšení trávení, nepřímá ochrana jater
 • Zlepšená využitelnost energie a bílkovin

RUMEX SC®

RUMEX je 100% rostlinný produkt pro zlepšení využitelnosti krmiva u přežvýkavců. RUMEX je inovativní řešení ve výživě přežvýkavců, kdy dochází ke zlepšení metabolických pochodů u zvířat. Přípravek RUMEX SC® navíc obsahuje živou kvasinkovou kulturu, vyselektovanou speciálně pro přežvýkavce, která umocňuje účinky rostlinných složek a výrazně napomáhá ke stabilizaci pH v bachoru.

Optimální výživa a welfare nejvíce přispívá k ziskovosti výroby u dojnic. Nízký příjem krmiva má často vliv zvýšené množství zdravotních problémů v chovu, což následně vede k propadům v užitkovosti, poporodním ketózám, nízká perzistence laktační křivky a zhoršení reprodukčních ukazatelů.

RUMEX působí na základě synergického účinku přírodních látek, jako jsou éterické oleje, saponiny, slizy a flavonoidy. Obsah účinných látek ve výrobku je standardizován, což zajišťuje stabilní obsah těchto látek a stálý efekt výrobku. RUMEX je bezpečný a zajišťuje efektivní a udržitelnou produkci bez reziduí v mase či mléce.

Inovativní složení a obsah aktivních látek v našem výrobku podporuje u přežvýkavců produkci těkavých mastných kyselin a zlepšuje využití krmiva v bachoru.

Pro vyvážení metabolických pochodů u dojnic, masného dobytka a malých přežvýkavců (kozy, ovce)

Jednou z účinných látek výrobku RUMEX jsou saponiny, které působí na snížení produkce čpavku v bachoru. To vede k vyššímu zabudování dusíkatých látek do mikrobiálního proteinu a tím ke snížení ztrát v energetické bilanci zvířete.

Pro zlepšení trávení RUMEX SC® obsahuje speciálně vyselektované kvasinky, které vyrovnávají pH prostředí v bachoru a podporují tak rozvoj bachorové mikroflóry. Dochází ke snadnějšímu trávení škrobů a snižuje se riziko vzniku acidózy.


Přínos výrobku

 • Zvyšuje frekvenci přežvykování a příjem objemných krmiv
 • Zlepšuje užitkovost
 • Podporuje lepší využití jednotlivých frakcí krmiva
 • Preventivně působí proti acidóze a dalším metabolickým nemocem (ketóza, ztučnělá játra) vyskytujícím se převážně v poporodním období
 • Zlepšuje kvalitu mléka, má vliv na stabilizaci tělesné kondice a zlepšení reprodukčních ukazatelů
 • Redukuje produkci skleníkových plynů a amoniaku

Aplikace výrobku

RUMEX SC® se aplikuje "on top" - což znamená navrch k dočasné krmné dávce.

 • 5 g/ks/den u dojnic
 • 1 g/100 kg živé váhy/den u masného dobytka
 • 1 g/ks/den u ovcí a koz
 • 0,8 g/ks/den u jehňat