Produkty

HYDINAHYDINA

Fortibac

Prirodzená cesta pre zdravý tráviaci trakt.

Biostrong Forte

Účinné aditívum na zlepšenie ekonomiky v chovoch hydiny bez použitia antibiotík.

Biostrong 510

Prírodné kŕmne aditívum pre zlepšenie ekonomiky v chovoch hydiny.

Fortisorb Phyto

Eliminácia negatívnych dopadov širokého spektra mykotoxínov na zdravotný stav a úžitkovosť hospodárskych zvierat.

Alkosel

Vysoko dostupný zdroj selénu v organickej forme.

Intra Hydrocare

Garancie pre bezpečnú napájaciu vodu

Intra Calferol

Premix pre hydinu na báze vápnika a vitamínu D3

Intra Chickpaper

Pre najlepší štart jednodňových kurčiat

Intra Mineral Selen + Vitamin E

Výhody vitamínu E a selénu prostredníctvom napájacej vody

OŠÍPANÉOŠÍPANÉ

Fortibac F Plus

Prirodzená cesta pre zdravý tráviaci trakt a vysokú úžitkovosť

Fortibac

Prirodzená cesta pre zdravý tráviaci trakt.

Fortisorb Phyto

Eliminácia negatívnych dopadov širokého spektra mykotoxínov na zdravotný stav a úžitkovosť hospodárskych zvierat.

Fresta F Plus

Trvale rastúca úžitkovosť ošípaných umocnená prírodou.

Aromex Pro

Prírodné kŕmne aditívum na zlepšenie ekonomiky a welfaru vo výkrmu ošípaných.

Alkosel

Vysoko dostupný zdroj selénu v organickej forme.

Levucell SB

Probiotická kvasinková kultúra Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079.

Intra Hydrocare

Garancie pre bezpečnú napájaciu vodu

Intra Repiderma

Intra Hoof-fit v spreji

Intra Mineral Selen + Vitamin E

Výhody vitamínu E a selénu prostredníctvom napájacej vody

HOVÄDZÍ DOBYTOKHOVÄDZÍ DOBYTOK

Fortisorb Phyto

Eliminácia negatívnych dopadov širokého spektra mykotoxínov na zdravotný stav a úžitkovosť hospodárskych zvierat.

Rumex SC

Jedinečná kombinácia prírodných výťažkov a živej kvasinkovej kultúry pre vyvážený metabolizmus u prežúvavcov.

Levucell SC

Živá kvasinková kultúra Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 špeciálne vyselektovaná na použitie u prežúvavcov a zaregistrovaná v EÚ a USA.

Rumex

Jedinečná kombinácia prírodných výťažkov pre vyvážený metabolizmus u prežúvavcov.

Alkosel

Vysoko dostupný zdroj selénu v organickej forme.

Fortibac

Prirodzená cesta pre zdravý tráviaci trakt.

Intra Hydrocare

Garancie pre bezpečnú napájaciu vodu

Intra Hoof-fit

Vyrieši problémy s paznechty

Intra Repiderma

Intra Hoof-fit v spreji

HYGIENA KRMÍVHYGIENA KRMÍV