Vysoko dostupný zdroj selénu v organickej forme

DrůbežPrasataSkot

ALKOSEL® R397

ALKOSELR397 sú špecifické inaktivované celé bunky kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) a výrobok obsahuje zvýšené množstvo organického selénu (min. 98 %).

Je registrovaný a schválený v Európskej Únii ako kŕmne aditívum pre všetky kategórie zvierat (EC 3b8.11). Obsahuje viac ako 98 % selénu v organickej forme (to znamená, že prvok 'selén' je metabolizovaný kvasinkami a časťou aminokyselín a proteínov).

Vďaka svojej vysokej biologickej dostupnosti ALKOSELR397 optimalizuje hladinu selénu u zvierat, čo pomáha realizovať ich plný rast a produkčný potenciál. Kvalita a konzistencia produktu ALKOSELR397 zaručuje vysokú úžitkovosť zvierat, čo vedie k zvýšeniu ziskovosti.


Popis výrobku

Selénové kvasinky rastú na špecifickom fermentačnom médiu s merateľným množstvom anorganického selénu (seleničitan sodný). Špecifický kvasinkový kmeň Saccharomyces cerevisiae (NCYC R397), používaný pri výrobe prípravku ALKOSELR397, absorbuje anorganický selén a transformuje ho na organický selén (zabudovaný do aminokyselín, najmä ako selenomethionín a ďalšie selénové zlúčeniny, ako je selenocysteín). Kmeň bol špeciálne vybraný tak, aby zaistil optimálnu transformáciu anorganického selénu na organický selén.

  • ALKOSELR397 je formulovaný tak, aby sa homogénne zapracoval do premixov
  • ALKOSELR397 musí byť zapracovaný do krmiva vo forme premixov
  • ALKOSELR397 je kompatibilný s väčšinou zložiek, používaných pri výrobe krmív
  • ALKOSELR397 môže byť použitý v Ekologickom poľnohospodárstve podľa nariadenia (EC) No. 834/2007 v znení neskorších predpisov

Aplikácia výrobku

ALKOSELR397 je dostupný v dvoch formách:

  • ALKOSELR397 2000: obsahuje 2000 - 2400 ppm celkového Se (>98 % organický Se) a >3150 ppm Selenomethionínu
  • ALKOSELR397 3000: obsahuje 3000 - 3500 ppm celkového Se (>98 % organický Se) a >4700 ppm Selenomethionínu