Prírodné kŕmne aditívum na zlepšenie ekonomiky a welfaru vo výkrmu ošípaných

Prasata
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Zníženie emisií
 • Redukcia nákladov
 • Zlepšenie stráviteľnosti a využiteľnosti živín
 • Zvýšenie priemerného denného prírastku a zníženie konverzie krmiva
 • Zníženie emisií skleníkových plynov

AROMEX® PRO

AROMEX® je koncipovaný na dosiahnutie maximálnej úžitkovosti pri súčasnom znížení nákladov na krmivo s cieľom optimalizovať a zefektívniť produkciu bravčového mäsa. Prípravok je zložený zo starostlivo vybraných, štandardizovaných kombinácií prírodných účinných látok, ktoré sú vyvinuté tak, aby dokonale vyhovovali potrebám rýchle rastúcich ošípaných.

Dôležitou súčasťou účinku tohto prírodného produktu je výrazné zníženie emisií amoniaku, ktorým prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia na farme i v jej blízkom okolí.

Fytogénny koncept AROMEX® poskytuje bezpečné a udržateľné riešenie pre ziskovú produkciu ošípaných bez nežiadúcich rezíduí v mäse.

Prírodnou cestou k vyššej úžitkovosti

AROMEX® PRO je čisto prírodný produkt, naplno využívajúci synergický efekt rôznych druhov aktívnych substancií. Výrobná receptúra tohto produktu obsahuje starostlivo vyselektované esenciálne oleje a ďalšie rastlinné extrakty, ktoré sú dokonale zladené pre potreby rastúcich ošípaných.

Na dosiahnutie plného rastového potenciálu ošípaných vo výkrme je potrebné zabezpečiť optimálnu dotáciu živín podľa rastovej fázy. To je zabezpečené pomalším prechodom tráveniny a vyššou produkciou tráviacich enzýmov, čo umožní zvýšiť príjem a využitie jednotlivých živín z krmiva, a tiež ich následné uloženie v tele, a zabezpečí tak zvýšenie rastu zvierat a zefektívnenie výroby.

Vďaka zlepšeniu dusíkovej bilancie a vďaka inhibícii enzýmu ureáza, ktorý je katalyzátorom reakcie, pri ktorej vzniká amoniak, dochádza k redukcii tvorby tohto nežiadúceho plynu až o 48 %.

O kvalite produktu AROMEX® PRO tiež svedčí fakt, že spĺňa najvyššie štandardy ekologického poľnohospodárstva a bol mu udelený certifikát spoločnosti Austria Bio Garantie (nezávislý kontrolný orgán v Rakúsku).


Prínos výrobku

 • Zlepšenie stráviteľnosti živín
 • Zníženie konverzie krmiva
 • Zvýšenie denného prírastku
 • Podpora zdravia a imunity zvierat
 • Redukcia nežiadúcich emisií
 • Zvýšená tolerancia voči stresu

Aplikácia prípravku

Odporúčané dávkovanie produktu AROMEX® PRO je:

 • 100 g/t krmiva počas celej doby výkrmu