Prírodné kŕmne aditívum pre zlepšenie ekonomiky v chovoch hydiny

Drůbež
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Zníženie emisií
 • Redukcia nákladov
 • Zvýšenie stráviteľnosti živín
 • Zlepšenie konverzie
 • Podpora zdravého tráviaceho traktu
 • Zvýšenie tolerancie stresu
 • Zníženie emisie skleníkových plynov

BIOSTRONG®510

BIOSTRONG® je prírodný produkt, ktorý je koncipovaný na dosiahnutie maximálnej úžitkovosti v produkcii hydiny. Po uvedení na trh v roku 2000 sa stal prvým fytogénnym aditívom, vyvinutým špeciálne pre hydinu. Súčasné zloženie výrobku je založené na hlbokých vedeckých poznatkoch, na intenzívnom výskume a na bohatých praktických skúsenostiach.

Pre zabezpečenie ziskovej produkcie hydiny je nevyhnutné maximálne využitie vložených investícií a kľúčovú úlohu tu hrá hlavne nízka konverzia krmiva. Dosiahnutie vynikajúcich denných prírastkov vo výkrme brojlerov alebo ideálne znáškové krivky u nosníc pri udržaní veľmi nízkych nákladov na krmivo - to je úloha, ktorú nám pomáha vyriešiť BIOSTRONG® 510.

Zvýšená účinnosť krmiva vedie k zníženiu nákladov na jednotku produkcie, k zvýšeniu celkovej produkcie mäsa a vajec, a tým tiež k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov farmy. BIOSTRONG® 510 je fytogénne kŕmne aditívum 100% rastlinného pôvodu, ktoré Vám zabezpečí bezpečnú a ekologicky udržateľnú produkciu mäsa a vajec bez nežiadúcich rezíduí.

Zvýšená úžitkovosť prirodzenou cestou u všetkých druhov hydiny

BIOSTRONG® 510 je čisto prírodný produkt, naplno využívajúci synergický efekt rôznych druhov aktívnych substancií. Výrobná receptúra tohto produktu obsahuje starostlivo vyselektované esenciálne oleje a ďalšie rastlinné extrakty, ktoré sú dokonale zladené pre potreby hydiny. Ak už chcete zlepšiť úžitkovosť u brojlerov, nosníc, moriek alebo kačíc – naše fytogénne kŕmne aditívum, veľakrát preverené a dôkladne testované, je ideálnym riešením pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov.


Prínos výrobku

 • Zvyšuje stráviteľnosť živín
 • Zlepšuje konverziu krmiva
 • Zvyšuje produkciu mäsa a vaječnej hmoty
 • Podporuje zdravie tráviaceho traktu
 • Redukuje nežiaduce emisie
 • Podporuje zvieratá počas problematických období, napr. tepelný stres

Aplikácia výrobku

BIOSTRONG® 510 môžeme použiť do kŕmnej zmesi buď nad 100 % bez redukcie živín alebo ako PERFORMIZER® koncept – pri súčasnej redukcii (zápočtu) živín, PERFORMIZER® koncept nám zabezpečí rovnakú produkčnú účinnosť krmiva pri nižšej cene za kg krmiva.

 • 150 g/t kŕmnej zmesi po celú dobu výkrmu alebo znáškového cyklu