Účinné aditívum na zlepšenie ekonomiky v chovoch hydiny bez použitia antibiotík

Drůbež
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Zníženie emisií
 • Redukcia nákladov
 • Zníženie tlaku zoonóz
 • Podpora integrity črevnej sliznice a rovnováhy črevnej mikroflóry
 • Zvýšenie stráviteľnosti živín
 • Zlepšenie konverzie
 • Podpora zdravého tráviaceho traktu
 • Zvýšená tolerancia stresu
 • Zníženie emisie amoniaku

BIOSTRONG® Forte

BIOSTRONG® je prírodný produkt, ktorý je koncipovaný na dosiahnutie maximálnej úžitkovosti v produkcii hydiny. Súčasné zloženie výrobku je založené na hlbokých vedeckých poznatkoch, na intenzívnom výskume a na bohatých praktických skúsenostiach.

BIOSTRONG® Forte je určený na podporu vývoja, integrity a funkcie tráviaceho traktu. Iba zdravý tráviaci trakt a efektívny proces trávenia umožní maximálne využitie živín krmiva pre rast a produkciu.

Účinnou zložkou sú rastlinné extrakty zo skupiny éterických olejov, pálivých látok, horčínov a saponínov v mikroenkapsulovanej (chránenej) forme. Majú priamy vplyv na zvýšenú stráviteľnosť živín, ich priechod črevnou sliznicou a následné využitie v tele zvierat.

Saponíny majú pozitívny vplyv na imunitu zvierat, a tiež inhibujú enzým ureázu, ktorý je zodpovedný za produkciu amoniaku v tele i v truse vtákov.

Ďalšou zložkou je komplex modifikovaných organických kyselín (s krátkym a stredným reťazcom), ktorý zabezpečuje účinok aj v prostredí s vyšším pH (črevný trakt), na rozdiel od voľných organických kyselín alebo ich polárnych solí, účinných iba pri nízkom pH (v hrvoli, v žalúdku).

Dosiahnutie vynikajúcich denných prírastkov vo výkrme brojlerov alebo ideálne znáškové krivky u nosníc pri udržaní veľmi nízkych nákladov bez nežiadúcich rezíduí v mäse a vajciach - to je úloha, ktorú nám pomáha vyriešiť BIOSTRONG® Forte.

Zvýšená úžitkovosť bez použitia antibiotík u všetkých druhov hydiny

BIOSTRONG® Forte je prírodný produkt, naplno využívajúci synergického efektu rôznych druhov aktívnych substancií starostlivo vyselektovaných a zladených pre potreby hydiny. Nech už chcete zlepšiť úžitkovosť u brojlerov, nosníc, moriek alebo kačíc – naše fytogénne kŕmne aditívum, niekoľkokrát preverené a dôkladne testované, je ideálnym riešením na dosiahnutie tých najlepších výsledkov.


Prínos výrobku

 • Zvyšuje stráviteľnosť živín
 • Zlepšuje konverziu krmiva
 • Zvyšuje produkciu mäsa a vaječnej hmoty
 • Podporuje zdravie tráviaceho traktu
 • Redukuje nežiaduce emisie
 • Podporuje zvieratá počas problematických období, napr. tepelný stres
 • Znižuje výskyt liečebného použitia antibiotík

Aplikácia výrobku

BIOSTRONG® Forte môžeme použiť do kŕmnej zmesi buď nad 100 % bez redukcie živín alebo ako PERFORMIZER® koncept – pri súčasnej redukcie (zápočtu) živín, PERFORMIZER® koncept nám zabezpečí rovnakú produkčnú účinnosť krmiva pri nižšej cene za kg krmiva.

 • 750 g/t kŕmnej zmesi počas celej doby výkrmu alebo znáškového cyklu