Prirodzená cesta pre zdravý tráviaci trakt

DrůbežPrasataSkot
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Redukcia nákladov
 • Podpora integrity črevnej sliznice a rovnováhy črevnej mikroflóry
 • Zvýšenie prírastkov hmotnosti
 • Zlepšenie konverzie krmiva
 • Podpora trávenia v obdobiach stresu

FORTIBAC®

FORTIBAC® je určený k podpore vývoja, integrity a funkcie tráviaceho traktu. Iba zdravý tráviaci trakt a efektívny proces trávenia umožní maximálne využitie živín krmiva pre rast a produkciu.

Aktívnou zložkou je komplex modifikovaných organických kyselín (s krátkym a stredným reťazcom). Modifikácia - chemická väzba do neutrálnej formy - zabezpečuje účinok i v prostredí s vyšším pH (črevný trakt), na rozdiel od voľných organických kyselín alebo ich polárnych solí, účinných iba pri nízkom pH (v hrvole, v žalúdku).


Prínos výrobku

 • Kontroluje črevnú mikroflóru
 • Priamy zdroj energie pre enterocyty – zlepšuje stav, odolnosť a podporuje regeneráciu črevnej sliznice
 • Zlepšuje využitie živín krmiva
 • Znižuje výskyt tráviacich problémov
 • Zvyšuje prírastky a zlepšuje konverziu krmiva

Aplikácia výrobku

FORTIBAC® - sypká forma je určená do krmiva.

FORTIBAC® liquid - tekutá forma je určená k aplikácii v napájacej vode, prípadne nástrekom do krmiva. Výrobok je možné využiť pre všetky druhy a kategórie zvierat, najvyšší prínos má pre mláďatá – výkrm a odchov hydiny, prasiatka, teľatá, a ďalej citlivé druhy a kategórie zvierat, napr. králiky, dojčiace prasnice, apod.