Eliminácia negatívnych dopadov širokého spektra mykotoxínov na zdravotný stav a úžitkovosť hospodárskych zvierat

DrůbežPrasataSkot
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Redukcia nákladov
 • Zvýšenie úžitkovosti
 • Zlepšenie reprodukčných ukazovateľov
 • Zlepšenie zdravotného stavu
 • Posilnenie imunitného systému
 • Zníženie nákladov na liečivá

FORTISORB® Phyto

ZLOŽENIE:
Purifikovaný a aktivovaný íl
Deriváty bunkových stien kvasiniek
Fytogenne látky


ADSORPCIA MYKOTOXÍNOV

Purifikovaný a aktivovaný íl (hlinitokremičitanový polymér) má schopnosť viazať polárne, nepolárne a bipolárne molekuly mykotoxínov (napríklad Afla, ZEA, DON, T-2, OCHRA, FUMO) a niektoré ďalšie toxíny (endotoxíny). FORTISORB® Phyto pôsobí až v tekutom prostredí tráviaceho traktu, kde toxíny pevne adsorbuje na svoj povrch, a tým bráni ich prieniku črevnou stenou do krvi, a ďalej do organizmu.

POSILNENIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU

Aj nízke hladiny mykotoxínov spôsobujú imunosupresiu pri dlhodobej expozícii.
Deriváty bunkových stien kvasiniek v prípravku FORTISORB® Phyto majú stimulačné účinky na nešpecifický imunitný systém zvierat.

OCHRANA PEČEŇOVÉHO PARENCHÝMU

Väčšina toxických látok sa detoxikuje v pečeni, preto jej ochrana je pre zdravie zvierat zásadná.
FORTISORB® Phyto obsahuje fytogénne látky s hepatoprotektívnym, protizápalovým a tiež antibakteriálnym účinkom, ktoré zabezpečujú:

 • Synergické pôsobenie účinných látok na ochranu a regeneráciu pečeňových buniek
 • Rýchlejšiu obnovu pečeňových funkcií po záťaži
 • Doplňujú komplexnú ochranu organizmu pred negatívnym pôsobením toxických látok

Prínos výrobku

 • Zvyšuje úžitkovosť
 • Zlepšuje reprodukčné ukazovatele
 • Zlepšuje zdravotný stav
 • Zvyšuje príjem krmiva
 • Posilňuje imunitný systém
 • Pozitívne pôsobí na ochranu a rýchlejšiu regeneráciu pečeňových buniek
 • Snižuje počty somatických buniek
 • Redukuje náklady na liečivá

Aplikácia výrobku

FORTISORB® Phyto môže byť zamiešaný do premixov, kompletného krmiva, TMR.

 • 0,75 - 1,5 kg/t KZ pre ošípané, hydinu, hovädzí dobytok (pre všetky druhy a kategórie)
 • 15 - 30 g/ks/deň pre dojnice, výkrm
 • 10 - 20 g/ks/deň pre teľatá, jalovice