Trvale rastúca úžitkovosť ošípaných umocnená prírodou

Prasata
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Zníženie emisií
 • Redukcia nákladov
 • Zlepšenie príjmu krmiva
 • Zvýšenie využiteľnosti živín
 • Podpora tráviaceho traktu
 • Zníženie emisie skleníkových plynov

FRESTA® F Plus

FRESTA® F Plus predstavuje stopercentné rastlinné riešenie pre maximálnu úžitkovosť v produkcii ošípaných. FRESTA® F Plus je overeným, bezpečným a efektívnym produktom. Pri použití tohto úplne prírodného produktu prispievate k zníženiu produkcie skleníkových plynov, a tým k zlepšeniu kvality maštaľnej klímy.

Produkcia ošípaných čelí mnohým výzvam najmä v dôsledku tlaku trhového hospodárstva, výskytu nežiaducich chorôb, podmienok pre zachovanie životného prostredia, a ďalších obmedzeniach, ktoré majú bezprostredný vplyv na systém kŕmenia ošípaných v priebehu ich života. Práve optimálna účinnosť krmiva – v zmysle najvyššej produktivity pri najnižších možných nákladoch – je základom profitabilnej produkcie.

Príjem je kľúčovým bodom efektivity odchovu prasiatok a optimálneho priebehu laktácie. Dostatočné množstvo krmiva je dôležité najmä pre mladé zvieratá, za účelom podpory rozvoja tráviaceho traktu, a tým následne vlastnej úžitkovosti. Preto kvalitný príjem, využiteľnosť živín a antioxidačné vlastnosti krmiva sú úplne rozhodujúce v tejto kritickej fáze.

Hlavným cieľom pri efektívnom chove prasníc je zvýšenie produkcie mlieka a jeho kvalita spolu s maximálnym hmotnostným prírastkom vo vrhu, pri udržaní optimálnej kondície pre ďalšiu reprodukciu.

Zvýšenie úžitkovosti prasiatok, prasníc a prasiat vo fáze predvýkrmu a výkrmu

FRESTA® F Plus je úplne prírodné kŕmne aditívum využívajúce synergický efekt rôznych skupín aktívnych látok. Vychádza z pôvodnej FRESTA® F, prvým čisto rastlinným produktom s európskou registráciou ako zootechnické kŕmne aditívum pre živočíšnu výrobu. FRESTA® F je kombináciou starostlivo vybraných rastlinných substancií, akými sú éterické oleje, bylinné výťažky, mukoidné látky, flavonoidy, a dodatočne i saponíny.

Všetky aktívne látky produktu boli dokonale vybraté na základe živinových požiadaviek ošípaných s ohľadom na ich produkčnú fázu. Fytogénne kŕmne aditíva spoločnosti Delacon zabezpečujú bezpečnú a trvalú produkciu a kompletne nahrádzajú antibiotické rastové stimulátory, a tým poskytujú živočíšne produkty bez nežiadúcich rezíduí.


Prínos výrobku

 • Zvyšuje príjem krmiva
 • Zlepšuje využiteľnosť živín
 • Podporuje zdravie tráviaceho traktu
 • Zlepšuje konverziu krmiva
 • Zlepšuje reprodukčnú výkonnosť prasníc
 • Zvyšuje rastovú schopnosť, vrátane hmotnostných prírastkov
 • Zvyšuje odolnosť voči stresu (napr. tepelný stres) a vitalitu
 • Znižuje zamorenie životného prostredia (najmä amoniakom)

Aplikácia výrobku

FRESTA® F Plus sa používa do kompletnej kŕmnej dávky.

 • 250 - 400 g/t kompletnej kŕmnej zmesi – dávkovanie je závislé na kategórii zvierat a účele produkcie.