Garancie pre bezpečnú napájaciu vodu

DrůbežPrasataSkot

Intra Hydrocare

Čistá napájacia voda je rozhodujúca pre zdravie a úžitkovosť zvierat, napriek tomu je jej kvalita stále podceňovaná. Prevládajúce tendencie posudzovať kvalitu vody v mieste zdroja vedú k prehliadaniu kvality vody v napájacom systéme, napriek tomu je práve tu voda kontaminovaná celým radom patogénnych mikroorganizmov. Prevencia ochorenia spôsobených kontamináciou pitnej vody spočíva v odstránení biofilmu z napájacieho systému. Dezinfekčné prípravky na báze chlóru alebo použitie kyselín však situáciu neriešia, pretože nemajú žiadny vplyv na odstránenie biofilmu.

K vzniku biofilmu v napájacom systéme dochádza pridávaním liekov, vakcín, vitamínov a ďalších doplnkov do pitnej vody. Biofilm je nielen živnou pôdou najrôznejších patogénov, ale zároveň ich ochranným štítom pred dezinfekčnými prostriedkami. Likvidáciou biofilmu sa odstráni 99% všetkých mikroorganizmov. Zvyšné patogény vo vode následne nemajú šancu uniknúť pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov.

Dezinfekcia bez čistenia nemá zmysel a čistenie je oveľa dôležitejšie, než dezinfekcia!

Duálna vlastnosť

Intra Hydrocare je vyvinutý špeciálne na čistenie a dezinfekciu napájacích systémov. Má dvojakú účinnosť:

 • kompletne odstraňuje biofilm z napájacích systémov
 • dezinfikuje napájaciu vodu a zabraňuje vplyvu patogénnych mikroorganizmov na zvieratá

 • Prínos výrobku

  • Odstránenie organického biofilmu z celého napájacieho systému
  • Likvidácia baktérií, kvasiniek a húb vo vode
  • Použitie medzi turnusmi, ale tiež v priebehu výkrmu
  • Bezpečné pre ľudí, zvieratá a materiály
  • Rozsiahla registrácia

  Aplikácia výrobku

   • Čistenie a dezinfekcia prázdnych hál:

   Naplňte napájací systém produktem Intra Hydrocare, koncentrácia 1-3% podľa znečistenia napájacieho systému po napustení napájacieho systému nechajte pôsobiť po dobu 12-24 hodín. Po vypustení prepláchnite napájací systém pitnou vodou a vykonajte kontrolu napájačiek.


   • Čistenie a dezinfekcia za prítomnosti zvierat:

Preventívne dávka - po naskladnení použite 100-250 ppm v intervale 7-10 dní po dobu výkrmu / odchovu znášky. Čistenie v priebehu odchovu / znášky (10 dní) použite počiatočnú dávku 50 ppm a každé dva dni zvýšte dávku o 50 ppm až na dávku 250 ppm pokračujte preventívne dávkou 100-250 ppm v intervale 7-10 dní.

Dávka 250 ml/1000 l napájacej vody môže byť použitá ako udržovacia preventívna dávka

Registrácia:
Intra Hydrocare má veľmi rozsiahlu registrácii v Európskej únii a v krajinách mimo EÚ. Je registrovaný pre nasledujúce použitie:

 • PT2 (oblasť súkromného i verejného zdravia)
 • PT3 (oblasť zdravia zvierat)
 • PT4 (oblasť výroby potravín a krmív pre zvieratá)
 • PT5 (dezinfekcia pitnej vody)