Probiotická kvasinková kultúra Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079. Prípravok je registrovaný a schválený v EÚ ako zootechnické kŕmne aditívum, stabilizujúce črevnú mikroflóru. Je dostupný i v ďalších krajinách, mimo EÚ

Prasata

LEVUCELL® SB

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii sa využíva cez 50 rokov humánnej medicíne a je veľmi dobre zdokumentovaná vo viac ako 300 vedeckých publikáciách.

LEVUCELL® SB sa používa viac ako 20 rokov vo výžive hospodárskych zvierat, a to vďaka svojmu preukázateľnému vplyvu na reguláciu mikroflóry, ale tiež na zlepšovanie intestinálnej štruktúry a prirodzenej obranyschopnosti zvierat.


Použitie

LEVUCELL® SB sa môže používať počas celého obdobia gravidity a kojenia u ošípaných v odporúčanej dávke. Môže sa tiež podávať v konečnej fáze gravidity a v laktácii iba krátkodobo s upravenou schémou dávkovania.

Pri použití u prasiatok po odstave používame LEVUCELL® SB v odporúčanej dávke do predštartéru, štartéru alebo krmiva ČOS pre prasiatka.


Aplikacia výrobku

  • LEVUCELL® SB 20: Koncentrovaná forma vhodná na aplikáciu do krmív, ktoré nie sú granulované
  • LEVUCELL® SB TITAN: Micro-enkapsulovaná forma vhodná na aplikáciu do granulovaných krmív