Živá kvasinková kultúra Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 špeciálne vyselektovaná na použitie u prežúvavcov a zaregistrovaná v EÚ a USA

Skot
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Redukcia nákladov
 • Prevencia vzniku acidóz
 • Vyššie využitie kŕmnej dávky
 • Nárast príjmu živín
 • Nižšie brakovanie
 • Jednoduchší prechod na pevné krmivo u mláďat

LEVUCELL® SC

Vyskytuje sa v prirodzenej forme – LEVUCELL® SC 20 a vo forme mikroenkapsúl (termostabilné) - LEVUCELL® SC 10 ME.

LEVUCELL® SC je súčasťou multifunkčného prípravku RUMEX SC®, ktorý naviac obsahuje éterické oleje v enkapsulovanej forme a saponíny.

Zlepšenie zdravotného stavu a bachorovej fermentácie


Prínos výrobku

 • Vyšší obsah mliečnych zložiek
 • Stabilizácia anaeróbnych podmienok v bachore
 • Podpora bakteriálneho osídlenia v prospech pozitívnych mikroorganizmov
 • Zvýšená stráviteľnosť vlákniny
 • Rýchlejšie bakteriálne osídlenie vyvíjajúceho sa bachoru u teliat
 • Stabilizácia pH v bachore
 • Prevencia vzniku acidóz – menej laminitíd
 • Znížený výskyt ketóz po otelení
 • Úspora nákladov za veterinárne prípravky
 • Stabilnejšia kondícia kráv po otelení, vyššie zabrezávanie dojníc, zvýšená perzistencia laktačnej krivky
 • Vyššia celoživotná úžitkovosť
 • Zvýšenie príjmu sušiny a intenzívnejší rast u býkov

Aplikacia výrobku

 • 0,5 g/ks/deň
 • v prípade zhoršených podmienok (napr. tepelný stres): 1 g/ks/deň