Jedinečná kombinácia prírodných výťažkov pre vyvážený metabolizmus u prežúvavcov

Skot
 • Zlepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Zníženie emisií
 • 100% rastlinného pôvodu
 • Zvýšenie príjmu krmiva a úžitkovosti
 • Zlepšenie metabolických pochodov zvierat
 • Zlepšenie trávenia, nepriama ochrana pečene
 • Zlepšená využiteľnosť energie a bielkovín

RUMEX

RUMEX je 100% rastlinný produkt na zlepšenie využiteľnosti krmiva u prežúvavcov. RUMEX je inovatívne riešenie vo výžive prežúvavcov, pri ktorom dochádza k zlepšeniu metabolických pochodov u zvierat.

RUMEX pôsobí na základe synergického účinku prírodných látok, ako sú éterické oleje, saponíny, slizy a flavonoidy. RUMEX je bezpečný a zabezpečuje efektívnu a udržateľnú produkciu bez rezíduí v mäse alebo v mlieku.

Inovatívne zloženie a obsah aktívnych látok vo výrobku podporuje u prežúvavcov produkciu těkavých mastných kyselín a zlepšuje využitie krmiva v bachore.

Pre vyváženie metabolických pochodov u dojníc, mäsového dobytka a malých prežúvavcov (kozy, ovce)

Jednou z účinných látok výrobku RUMEX sú saponíny, ktoré pôsobia na zníženie produkcie čpavku v bachore. To vedie k vyššiemu zabudovaniu dusíkatých látok do mikrobiálneho proteínu, a tým k zníženiu strát v energetickej bilancii zvieraťa.


Prínos výrobku

 • Zvyšuje frekvenciu prežúvania a príjem objemových krmív
 • Zlepšuje úžitkovosť
 • Podporuje lepšie využitie jednotlivých frakcií krmiva
 • Zlepšuje kvalitu mlieka, má vplyv na stabilizáciu telesnej kondície a zlepšenie reprodukčných ukazovateľov
 • Redukuje produkciu skleníkových plynov a amoniaku
 • Pôsobí na kľudnejšie chovanie zvierat

Aplikácia výrobku

RUMEX sa aplikuje "on top" - čo znamená navrch k súčasnej kŕmnej dávke.

 • 4 - 5 g/ks/deň/ u dojníc
 • 1 g/100 kg živé váhy/deň u mäsového dobytka
 • 1 g/ks/deň u oviec a kôz
 • 0,8 g/ks/deň u jahniat