Jedinečná kombinácia prírodných výťažkov a živej kvasinkovej kultúry pre vyvážený metabolizmus u prežúvavcov

Skot
 • Zepšenie úžitkovosti
 • Podpora zdravia
 • Zníženie emisií
 • 100% rastlinného pôvodu
 • Zvýšenie príjmu krmiva a úžitkovosti
 • Zlepšenie metabolických pochodov u zvierat
 • Prevencia proti acidóze
 • Zlepšenie trávenia, nepriama ochrana pečene
 • Zlepšenie využiteľnosti energie a bielkovín

RUMEX SC®

RUMEX je 100% rastlinný produkt zlepšujúci využiteľnosť krmiva u prežúvavcov. RUMEX je inovatívne riešenie vo výžive prežúvavcov, kedy dochádza k zlepšeniu metabolických pochodov u zvierat. Prípravok RUMEX SC® navyše obsahuje živú kvasinkovú kultúru, vyselektovanú špeciálne pre prežúvavce, ktorá umocňuje účinky rastlinných zložiek a výrazne napomáha k stabilizácii pH v bachore.

Optimálna výživa a welfare najviac prispievajú k ziskovosti výroby u dojníc. Nízky príjem krmiva má často vplyv na zvýšené množstvo zdravotných problémov v chove, čo následne vedie k poklesom úžitkovosti, popôrodným ketózam, nízkej perzistencii laktačnej krivky a zhoršeniu reprodukčných ukazovateľov.

RUMEX pôsobí na základe synergického účinku prírodných látok, ako sú éterické oleje, saponíny, slizy a flavonoidy. Obsah účinných látok vo výrobku je štandardizovaný, čo zabezpečuje stabilný obsah týchto látok a stály efekt výrobku. RUMEX je bezpečný a zabezpečuje efektívnu a udržateľnú produkciu bez rezíduí v mäse alebo mlieku.

Inovatívne zloženie a obsah aktívnych látok v našom výrobku podporuje u prežúvavcov produkciu prchavých mastných kyselín a zlepšuje využitie krmiva v bachore.

Pre vyváženie metabolických pochodov u dojníc, mäsového dobytka a malých prežúvavcov (kozy, ovce)

Jednou z účinných látok výrobku RUMEX sú saponíny, ktoré pôsobia na zníženie produkcie čpavku v bachore. To vedie k vyššiemu zabudovaniu dusíkatých látok do mikrobiálneho proteínu, a tým k zníženiu strát v energetickej bilancii zvieraťa.

Pre zlepšenie trávenia RUMEX SC® obsahuje špeciálne vyselektované kvasinky, ktoré vyrovnávajú pH prostredia v bachore, a podporujú tak rozvoj bachorovej mikroflóry. Dochádza k ľahšiemu tráveniu škrobov a znižuje sa riziko vzniku acidózy.


Prínos výrobku

 • Zvyšuje frekvenciu prežúvania a príjem objemových krmív
 • Zlepšuje úžitkovosť
 • Podporuje lepšie využitie jednotlivých frakcií krmiva
 • Preventívne pôsobí proti acidóze a ďalším metabolickým ochoreniam (ketóza, stučnená pečeň), vyskytujúcim sa prevažne v popôrodnom období
 • Zlepšuje kvalitu mlieka, má vplyv na stabilizáciu telesnej kondície a zlepšenie reprodukčných ukazovateľov
 • Redukuje produkciu skleníkových plynov a čpavku

Aplikácia výrobku

RUMEX SC® sa aplikuje "on top" - čo znamená navrch k súčasnej kŕmnej dávke.

 • 5 g/ks/deň/ u dojníc
 • 1 g/100 kg živej váhy/deň u mäsového dobytka
 • 1 g/ks/deň u oviec a kôz
 • 0,8 g/ks/deň u jahniat