Detoksikacija
i eliminacija mikotoksina

Prasata Drůbež Skot
 

PREDNOSTI RJEŠENJA

  • Povećanje parametara učinkovitosti
  • Poboljšanje reprodukcije
  • Poboljšanje zdravlja
  • Poboljšanje kvalitete konačnog proizvoda

Detoksikacija i eliminacija mikotoksina

Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti koje proizvode gljive koji se mogu pojaviti u hrani i njezinim komponentama (zrno-stočna hrana-silaža). Mogu se proizvoditi prije žetve, tijekom skladištenja sirovina i u hrani za životinje koja se skladišti na farmama.
Gljive i mikotoksini negativno utječu na ljude i životinje. Uzročnici su mikoza i mikotoksikoza.
Najčešće su takozvane subkliničke mikotoksikoze (izostanak vidljivih simptoma) koje utječu na zdravlje životinja. Djeluju imunosupresivno, oštećuju crijevnu sluznicu, parenhim jetre, utječu na reprodukciju i u konačnici smanjuju učinkovitost životinja i kvalitetu gotovih proizvoda. Sve to uzrokuje ekonomske gubitke farmarima.