Program za tov svinja

Prasata
 

pREDNOSTI

  • Podrška zdravstvenom stanju i imunitetu
  • Bolja probavljivost hranjivih tvari i niža konverzija
  • Veći prirast žive vage
  • Smanjenje amonijaka i stakleničkih plinova

Program za tov svinja

Današnjim uzgajivačima svinja za uspješan tov svinja poželjni su niski troškovi hrane, niska konverzija hrane, visok prirast životinja te istovremeno zdrave i otporne životinje koje ne zahtijevaju lijekove.
Trenutno postoji veliki pritisak za smanjenjem emisije štetnih plinova koji dolaze  iz stočarske proizvodnje.
Naša tvrtka se već dugo bavi razvojem i proizvodnjom aditiva koji pomažu uzgajivačima u rješavanju ovih problema i na taj način ostvaruju visoke prinose. Proizvodi koji smanjuju amonijak jamče smanjenje emisija do 48%.