O tvrtki
ADDICOO GROUP

Naš cilj je ponuditi inovativna rješenja za modernu i učinkovitu stočarsku proizvodnju, a ta rješenja gradimo na 30-godinašnjem iskustvu, uz podršku dinamičnog tima zaposlenika.

Strategija tvrtke je korištenje aktivnih tvari koje smanjuju prekomjernu primjenu antimikrobnih sredstava, poboljšavaju zdravlje životinja, a pritom ne opterećuju okoliš i poboljšavaju ekonomičnost stočarske proizvodnje.

Osnovni stup inovacija i razvoja novih proizvoda je naš odjel za istraživanje i razvoj koji surađuje sa sveučilištima, istraživačkim institutima i našim poslovnim partnerima diljem svijeta.

Trenutno se naši proizvodi isporučuju u niz zemalja na pet kontinenata.

Proizvodnja i povezani procesi certificirani su prema GMP+ standardu.