Program za brojlere

Drůbež
 

pREDNOSTI

  • Podrška zdravstvenom stanju i imunitetu
  • Veći dnevni prirast i niža konverzija hrane
  • Smanjenje smrtnosti i incidencije nekrotičnih enteritisa
  • Dio programa prevencije zoonoza

Program za brojlere

Pravilna prehrana peradarskog sektora vrlo je složena, pri čemu u vrlo kratkom roku mora pokriti čitav niz potreba za pilićima (rast kostiju, organa, mišića) i istovremeno osigurati eliminaciju štetnih patogena koji se mogu prenosi se na konačni proizvod (npr. Salmonella sp., Clostridium sp., E. coli).
Program tova peradi nudi preventivna rješenja za podršku imunitetu i zdravlju životinja. Zahvaljujući jačanju crijevne barijere i modulaciji crijevnog mikrobioma, održavamo životinje ne samo otpornima na patogene, već i sposobne u potpunosti iskoristiti hranjive tvari iz hrane.