Badania i Rozwój

Badania i Rozwój są podstawą sukcesu naszej firmy. Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowych rozwiązań i produktów wspierających efektywną produkcję zwierzęcą.

Jesteśmy partnerem renomowanych uczelni i współpracujemy z ekspertami z najlepszych światowych ośrodków rozwoju i wdrożeń w Europie, USA i krajach Ameryki Łacińskiej.

Każdego roku efektywnie i konsekwentnie inwestujemy w badania i rozwój nowych produktów. Te inwestycje pomagają nam wzmocnić naszą pozycję rynkową i odnosić kolejne sukcesy wdrożeniowe.

Korzystamy z najnowszych procedur i technologii laboratoryjnych, które pozwalają nam identyfikować, poznawać i testować nowe substancje czynne oraz surowce. Badania wstępne odbywają się w formie testów in vitro, a następnie przenosimy je na płaszczyznę aplikacyjną, która jest częścią naszego systemu oceny w warunkach rzeczywistych - in vivo, (zintegrowany program warunków eksperymentalnych z późniejszym wdrożeniem fermowym). Testy te pomagają nam w dalszym udoskonalaniu istniejących rozwiązań lub opracowywaniu całkowicie nowych produktów.

Naszym celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, wzmocnienie zdrowia zwierząt oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.