Lepsze wyniki reprodukcyjne

Prasata
 

ZALETY ROZWIĄZANIA

  • Poprawa wskaźników reprodukcyjnych
  • Wyższa produkcja mleka i lepsza kondycja loch
  • Wyższa masa odsadzeniowa i witalność prosiąt odsadzonych od maciory
  • Zmniejszona ilość przypadków występowania stanów zapalnych narządów rozrodczych

Lepsze wyniki reprodukcyjne

Udana reprodukcja napędza ekonomię każdego gospodarstwa. Dla hodowcy najistotniejsze jest, aby lochy osiągnęły swój pełny potencjał i produkowały zdrowe, żywotne i odporne prosięta.
Wiele badań naukowych i terenowych wykazało, że nasze produkty sprzyjają; szybszej rekonwalescencji loch po porodzie, wyższemu pobraniu paszy i lepszej wydajności produkcji mleka przy wyższej zawartości składników pokarmowych i immunoglobulin (ciał odpornościowych) w siarze.
Optymalizując przewód pokarmowy i wspierając odporność, przyczyniamy się do poprawy parametrów rozrodu i kondycji zwierząt.