Lepsze wyniki produkcyjne

Prasata Drůbež Skot
 

ZALETY ROZWIĄZANIA

  • Zdrowy przewód pokarmowy
  • Wsparcie układu odpornościowego
  • Ograniczenie presji zakażeń
  • Zwiększona strawność i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych

Lepsze wyniki produkcyjne

Wydajność zwierząt gospodarskich i zdolność do osiągnięcia ich potencjału genetycznego jest bardzo ściśle związana z warunkami panującymi w gospodarstwie, zdrowiem, dobrostanem i zaspokajaniem ich codziennych potrzeb.
Wieloskładnikowe dodatki fitogeniczne i ich połączenia z estrami kwasów organicznych spełniają wymagania rynku i oferują szeroką gamę rozwiązań w zakresie zdrowia przewodu pokarmowego i poprawy odporności, strawności oraz wykorzystania składników pokarmowych, zmniejszenia presji środowiskowej na zakażenia, wsparcia odporności, ograniczonego stosowania antybiotyków, zmniejszenia emisji i wielu innych aspektów nowoczesnego rolnictwa.
Nieustannie pracujemy nad naszymi strategiami poprawy zdrowia i wydajności wraz z lepszą ekonomiką dla hodowcy z odpowiedzialnym poszanowaniem otaczającego nas środowiska.