Program dla bydła

Skot
 

KORZYŚCI

  • Poprawa wydajności mlecznej
  • Lepsze funkcjonowanie żwacza
  • Wsparcie układu odpornościowego
  • Wyższa i skuteczna reprodukcja

Program dla bydła

Program obejmuje produkty, które mają szeroki zakres działań, szczególnie w obszarze wykorzystania pasz i poprawy stanu zdrowia. Zapewnia wyższe pobranie paszy, poprawę procesów metabolicznych i zwiększenie wykorzystania paszy oraz stabilizację optymalnego pH żwacza – zapobiegając kwasicy. Produkty eliminują również negatywne skutki mikotoksyn i mają działanie immunostymulujące.