Program dla tuczników

Prasata
 

KORZYŚCI

  • Wzmocnienie statusu zdrowotnego i odporności
  • Lepsza strawność składników pokarmowych i poprawa FCR
  • Wyższe przyrosty masy ciała
  • Redukcja amoniaku i gazów cieplarnianych

Program dla tuczników

Sukcesem udanego tuczu świń w obecnej sytuacji producentów jest osiągniecie niskich kosztów paszy, niskiej konwersji paszy oraz uzyskanie wysokich dziennych przyrostów przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowia i odporności zwierzęta, które nie wymagają leczenia.
Obecnie istnieje duża presja na ograniczenie emisji z produkcji zwierzęcej.
Nasza firma od dawna zajmuje się rozwojem i produkcją dodatków, które pomagają producentom rozwiązać te problemy, a tym samym osiągnąć wysoki zysk.