Detoksykacja i eliminacja mykotoksyn

Prasata Drůbež Skot
 

PZALETY ROZWIĄZANIAÍ

  • Wyższe wyniki produkcyjne
  • Lepsza reprodukcja
  • Poprawa stanu zdrowia
  • Wyższa jakość produktu końcowego

Detoksykacja i eliminacja mykotoksyn

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez grzyby, które mogą być obecne w paszy i jej składnikach (ziarno zbóż-pasza objętościowa-kiszonki). Mogą powstawać przed zbiorami na roślinach podczas wegetacji, w czasie przechowywania surowców oraz w  paszy magazynowanej w gospodarstwie.
Grzyby i mykotoksyny mają negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta. Są czynnikami wywołującymi grzybice i toksycznych podtrucia.
Najczęściej występują tzw. subkliniczne mykotoksykozy (brak widocznych objawów), które wpływają na zdrowie zwierząt. Mają działanie immunosupresyjne, uszkadzają błonę śluzową jelit i miąższ wątroby, wpływają negatywnie na reprodukcję i ostatecznie zmniejszają wydajność zwierząt i jakość produktów końcowych. Wszystko to powoduje straty ekonomiczne dla hodowców.