ADDICOO GROUP sa predstavuje

Dňa 20. septembra sa v Stošíkoviciach u Znojma slávnostne predstavila nová spoločnosť ADDICOO, ktorá vznikla po dohode manažérov Bohumíra Šimerdy a Petra Šafránka s materskou spoločnosťou Delacon. Manažér materskej spoločnosti Delacon Biotechnik GmbH. Markus Dedl dal zelenú vzniku novej spoločnosti s českými vlastníkmi, ktorá nadviaže na doterajšiu činnosť firmy Delacon Biotechnik ČR.

Za 25 let svojej existencie firma vybudovala rozsiahly tím 35 pracovníkov. Po počiatočnom rozvoji trhu s fytogénnymi aditívami v Českej a Slovenskej republike začali odborní pracovníci rozvíjať i skupiny aditív ako adsorbenty mykotoxínov, okyslovadlá a protiplesňové prípravky, silážne konzervanty a radu ďalších. Od roku 2000 sa začali z ČR koordinovať aktivity v ďalších východoeurópskych krajinách a celý proces bol zavŕšený založením dcérskej firmy v Rusku a registráciou rady výrobkov nielen v Rusku, ale i na Ukrajine, Bielorusku a v Kazachstane. V roku 2011 bolo spustené prevádzkovanie výskumného pracoviska Performing Nature Research Center (PNRC) v Stošíkoviciach u Znojma. Jedným z ďalších míľnikov bolo zahájenie vlastnej výroby niektorých prípravkov v ČR v roku 2015 a táto výroba je naďalej rozširovaná.

„V roku 2017 dochádza k ďalšiemu zásadnému kroku, ktorý zabezpečí najlepšie fungovanie v budúcnosti. Týmto krokom je rozštiepenie súčasnej firmy a prevedenie prevádzkovej a obchodnej časti do výlučného vlastníctva českého manažmentu. Materská spoločnosť Delacon preberie od Delacon ČR, a začlení do svojho vlastníctva pobočky v Poľsku, Maďarsku a Rusku, rovnako ako výskumné centrum PNRC vybudované u Znojma. Vedenie Delacon ČR odkúpi od materskej spoločnosti vlastnícke podiely, založí novú nástupnícku spoločnosť, a bude naďalej zastupovať Delacon ako výlučný distribútor v Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku a ďalších krajinách," povedal Bohumír Šimerda, nový spolumajiteľ spoločnosti ADDICOO.

Na spoločenskej akcii k 25. výročiu firmy a založeniu novej spoločnosti bol prítomný Markus Dedl, spolumajiteľ Delaconu v Rakúsku, zástupcovia francúzskeho manažmentu, zástupcovia spoločnosti Lallemand, osobnosti českého výskumu a ďalší významní hostia z krmovinárskeho odvetvia, ktorí popriali novovzniknutej českej spoločnosti veľa úspechov.