PUBLIKOVÁNO

3.12.2018

Zdravotní problematika v odchovu telat

čítať

Moderná firma pôsobiaca v oblasti aditív, založená na 30 - ročných skúsenostiach v odbore.

Dôraz kladieme na vlastný vývoj a výrobu, ale i na úzku spoluprácu so všetkými partnermi.
Medzi najvýznamnejších patria firmy DELACON, LALLEMAND a INTRACARE, svetoví lídri ve svojich odboroch.

Naše produkty

DrůbežHYDINA

 • Zlepšenie zdravotného stavu
 • Zvýšenie úžitkovosti
 • Kvalitná podstielka
 • Zníženie emisií amoniaku
 • Prevencia mykotoxínov
 • Zlepšenie ekonomiky
produkty

PrasataOŠÍPANÉ

 • Zlepšenie zdravotného stavu
 • Zvýšenie úžitkovosti
 • Zníženie emisií amoniaku
 • Prevencia mykotoxínov
 • Zlepšenie ekonomiky
produkty

SkotHOVÄDZÍ DOBYTOK

 • Zlepšenie zdravotného stavu
 • Zníženie somatických buniek
 • Zvýšenie úžitkovosti
 • Zníženie tepelného stresu
 • Prevencia mykotoxínov
 • Zlepšenie ekonomiky
produkty

Hygiena krmivHYGIENA KRMÍv

 • Inhibovanie plesní
 • Kontrola zoonóz
 • Prevencia mykotoxínov
 • Systematický monitoring
 • Zlepšenie ekonomiky
produkty