Program pre teľatá
a jalovice

Telata
 

přínosy programu

  • Podpora integrity črevnej sliznice
  • Podpora trávenia v období stresu
  • Zvýšenie prírastkov hmotnosti
  • Podpora imunitného systému

Program pre teľatá a jalovice

Program je zameraný na podporu vývoja, integrity a funkcie tráviaceho traktu. Iba zdravý tráviaci trakt a efektívny proces trávenia umožní maximálne využitie živín krmiva pre rast a produkciu.
Prínosom programu je i schopnosť eliminácie negatívneho pôsobenia mykotoxínov, podpora imunitného systému zvierat.