Program pre prasnice a ciciaky

Prasata

pRínosy programu

  • Zlepšenie úžitkovosti
  • Lepší zdravotný stav prasníc a ciciakov
  • Zlepšenie reprodukčných parametrov
  • Vyššia odstavová hmotnosť vrhu a lepšie kondícia ciciakov

Program pre prasnice a ciciaky

Prasnice a ciciaky radíme medzi najcitlivejšie kategórie v živočíšnej výrobe.
S rastúcimi nárokmi na úžitkovosť prasníc tiež rovnomerne rastie nutnosť správnej výživy, prevencie, hygieny a biosekurity. Infekčný tlak prostredia (napr. Clostridium) tiež môže významne ovplyvniť zdravie a kondíciu odchovaných ošípaných a produkciu bezpečného antibiotík prostého mäsa.
Program pre prasnice a ciciaky ponúka preventívne riešenia na podporu imunity a zdravia zvierat. Vďaka posilneniu črevnej bariéry a modulácii črevného mikrobiómu chováme nielen zvieratá odolné voči patogénom, ale tiež schopné naplno využívať živiny z krmiva.