Program pre produkciu vajec

Drůbež

pRínosy programu

  • Vyššia produkcia vajec
  • Predĺženie znáškového cyklu
  • Zníženie výskytu hnačiek a úhynov
  • Stabilná produkcia vajec v období tepelného stresu

Program pre produkciu vajec

Program je zameraný na efektívnejšie využitie živín z krmiva, vyššia pevnosť vaječnej škrupiny a lepší zdravotný stav nosníc, rieši konzistentnú a vysokú znášku. Naše prípravky zabezpečujú dlhší a produktívnejší znáškový cyklus, nižší výskyt špinavých alebo neštandardných vajec a v neposlednej rade odolné a zdravé nosnice.