Hygiena krmív a prevencia zoonóz

SkotDrůbežPrasataMixture

PRÍNOSy

  • Hygienická nezávadnosť krmív
  • Eliminácia negatívneho pôsobenia toxínov
  • Zabránenie rastu plesní a kvasiniek
  • Prevencia zoonóz

Hygiena krmiv a prevence zoonóz

Program hygieny kŕmnych zmesí tvorí komplex opatrení, ktoré umožňujú účinne kontrolovať hygienickú nezávadnosť krmív, a tiež eliminovať negatívne dopady toxínov. Súčasťou programu je tiež zamedzenie rastu plesní a kvasiniek, predovšetkým však prevencia proti kontaminácii krmív pôvodcami bakteriálnych zoonóz (Salmonella sp., Campylobacter sp.).

download