Veda a výskum

Veda a výskum tvoria základ úspechu našej spoločnosti. Zameriavame sa na hľadanie nových riešení a produktov, ktoré vedú k podpore efektívnej živočíšnej výroby.

Sme partnermi významných univerzít a spolupracujeme s expertmi najlepších svetových pracovísk v Európe, USA, či krajinách Latinskej Ameriky.

Systematicky každý rok investujeme do výskumu a vývoja nových produktov. Tieto investície nám pomáhajú v posilňovaní konkurencieschopnosti a úspechov na trhu.

Využívame najnovšie laboratórne postupy a technológie, ktoré nám umožňujú identifikovať, skúmať a testovať nové účinné látky a suroviny. Primárny výskum prebieha in vitro, ale zásadnou súčasťou nášho systému sú testy v reálnom prostredí – testovanie in vivo, a to nielen v experimentálnych podmienkach, ale následne v podmienkach farmových. Toto testovanie nám pomáha v ďalšom zdokonaľovaní alebo vývoji nových produktov.

Naším cieľom je zlepšenie kvality a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu, zlepšenie zdravia zvierat a zníženie záťaže na životné prostredie.