Zlepšení užitkovosti

Prasata Drůbež Skot
 

PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

  • Zdravý trávicí trakt
  • Podpora imunitního systému
  • Snížení infekčního tlaku
  • Zvýšení stravitelnosti a využitelnosti živin

Zlepšení užitkovosti

Užitkovost hospodářských zvířat a schopnost dosáhnout genetického potenciálu velmi úzce souvisí s jejich kondicí, zdravotním stavem, pohodou a zajištěním životních potřeb.
Dlouholetou praxí ověřená fytogenní aditiva a jejich kombinace s estery organických kyselin vycházejí vstříc požadavkům trhu a nabízejí širokou škálu řešení v oblasti zdraví trávicího traktu a posílení jeho odolnosti, stravitelnosti a využitelnosti živin, snižování infekčního tlaku, podpory imunity, snižování spotřeby antibiotik, redukce emisních plynů a řadu dalších.
Neustále zdokonalujeme strategii ke zlepšení zdravotního stavu a parametrů užitkovosti cestou fungující ekonomiky a odpovědného chování vůči životnímu prostředí.