Program pre výkrm hydiny

Drůbež

pRínosy programu

  • Podpora zdravotného stavu a imunity
  • Vyšší denný prírastok a nižšia konverzia krmiva
  • Pokles úhynov a výskytov nekrotickej enteritídy
  • Súčasť programu prevencie zoonóz

Program pre výkrm hydiny

Správna výživa sektoru výroby hydinového mäsa je veľmi komplexná, kedy počas veľmi krátkeho obdobia musí pre kurčatá pokryť celú škálu potrieb (rast kostí, orgánov, svaloviny), a zároveň zabezpečiť elimináciu škodlivých patogénov, ktoré sa môžu prenášať do konečného produktu (napr. Salmonella sp., Clostridium sp., E. coli).
Program pre výkrm hydiny ponúka preventívne riešenia na podporu imunity a zdravia zvierat. Vďaka posilneniu črevnej bariéry a modulácii črevného mikrobiómu chováme zvieratá nielen odolné voči patogénov, ale tiež schopné naplno využívať živiny z krmiva.