O spoločnosti ADDICOO

Sme moderná firma pôsobiaca v oblasti kŕmnych aditív, založená na 25 - ročných skúsenostiach v odbore.

ADDICOO SK s.r.o. je dcérskou spoločnosťou českej firmy ADDICOO GROUP s.r.o. Základy spoločnosti boli položené v roku 1994, vtedy ako dcérska firma rakúskej spoločnosti DELACON. Naša materská firma má od založenia stále rovnaké vedenie, hodnoty a trvalo sa rozvíjajúci tím pracovníkov. Silný kolektív, priateľská tvorivá atmosféra a profesionálny prístup sú základom nášho úspechu.

Po počiatočnom rozvoji trhu s fytogénnymi aditívami sa firma začala zaoberať aj inými typmi kŕmnych aditív, ako sú napríklad adsorbenty mykotoxínov, organické kyseliny a ich účinnejšie deriváty, silážne inokulanty a rada ďalších.

Stratégiou je využívať účinné látky, ktoré pomáhajú obmedzovať nadmerné používanie antimikrobiálnych látok, nezaťažujú životné prostredie a zároveň zlepšujú ekonomiku živočíšnej výroby.

V roku 2017 manažment odkúpil od materskej firmy jej podiely v českej a slovenskej firme a zahájil tak novú etapu pôsobenia firiem na trhu.

Dôraz kladieme nielen na vlastný vývoj a výrobu, ale i na úzku spoluprácu so všetkými partnermi.

Naším cieľom je hľadať ekonomicky najvýhodnejšie riešenie problémov súčasnej živočíšnej výroby v spolupráci s našimi odberateľmi a odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Vďaka vlastnej výrobnej technológii, vybudovanej v roku 2015, môžeme vytvárať špeciálne programy i pre špecifické podmienky jednotlivých podnikov alebo krajín. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít našej firmy je rozvoj trhu v strednej a východnej Európe, práve tak ako rozvoj úzkej spolupráce s poprednými výrobcami surovín a doplnkových látok na celom svete. Medzi najvýznamnejších z nich patria firmy DELACON, LALLEMAND a INTRACARE, svetoví lídri vo svojich odboroch.

Obojstranne prospešná spolupráca, hľadanie inovatívnych riešení a snaha o udržanie vysokej kvality produktov v štandarde GMP+, to všetko sú naše základné hodnoty, na ktorých je postavené dlhodobé a úspešné pôsobenie firmy na trhu.