Skot

Živá kvasinková kultura pro optimální funkci bachoru

PŘÍNOSY

  • Zvýšení stravitelnosti vlákniny
  • Zvýšení využití krmné dávky
  • Zlepšení užitkovosti a zvýšení mléčných složek
  • Stabilizace pH v bachoru - prevence acidóz
Levucell SC

Levucell SC

Živá kvasinková kultura Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 speciálně vyselektovaná pro použití u přežvýkavců, registrována v EU i USA. Vyskytuje se v přirozené formě – LEVUCELL SC 20 a ve formě mikroenkapsulí (termostabilní) - LEVUCELL SC 10 ME.
Základním mechanismem účinku je zvýšení stravitelnosti vlákniny, vyšší využitelnost krmiva, podpora bakteriálního osídlení bachoru ve prospěch pozitivních mikroorganismů, stabilizace pH bachoru. Výsledkem je zvýšení užitkovosti a efektivity produkce mléka.

technické informace

  • Forma - sypká
  • Balení - 20kg aluminium pytel

Ke stažení

naše programy

OšípanéOšípané

Zameriavame sa na zlepšenie úžitkových parametrov, redukciu emisných plynov a ponúkame preventívnie riešenia na podporu imunity a zdravia zvierat.

HydinaHydina

Ponúkame preventívne riešenia na podporu imunity a zdravia zvierat, zameriavame sa na efektívnejšie využívanie živín z krmiva a zlepšenie produkčných ukazovateľov.

Hovädzí dobytokHovädzí dobytok

Program zahŕňa prípravky, ktoré zvyšujú príjem a využitie krmiva, stabilizujú optimálne pH v bachore a zlepšujú zdravotný stav zvierat. Rieši tiež ochranu pred negatívnym pôsobením mykotoxínov a posilnenie imunitného systému zvierat. U mladých zvierat sa zameriava na podporu vývoja a správnej funkcie tráviaceho traktu.

Hygiena krmívHygiena krmív

Ponúkame komplex opatrení, ktoré umožňujú účinne kontrolovať hygienickú nezávadnosť krmív, a tiež eliminovať negatívne dopady toxínov. Súčasťou je tiež zamedzenie rastu plesní a kvasiniek, predovšetkým však prevencia proti kontaminácii krmív pôvodcami bakteriálnych zoonóz.