Speciální zahradnictví Hydroponické systémy

Skleníky

PŘÍNOSy

  • Eliminace vzniku biofilmu v zavlažovacím systému
  • Ochrana proti růstu patogenů a možné kontaminaci
  • Čistota a bezpečnost vody
  • Efektivní využití živin

Program pro speciální zahradnictví - Hydroponické systémy

Kontaminovaná závlahová voda má přímý dopad na zdraví, životní podmínky a výnos rostlin. Přidáním hnojiv a doplňků výživy do závlahové vody vzniká biofilm, který je živnou půdou pro patogenní mikroorganismy a vede k jejímu organickému znečištění.
Existuje mnoho patogenů, které se přenášejí přímo závlahovým systémem a mohou tak rychle infikovat celou populaci rostlin.
Využitím našeho systému ochrany vody, který je založen na pomalém uvolňování aktivních látek, dochází k odstranění biofilmu po celé délce zavlažovacího potrubí.