Optimální využití půdních živin

Skleníky
 

PŘÍNOSy ŘEŠENÍ

  • Větší kořenová struktura
  • Zlepšené zdraví rostlin
  • Zvýšené výnosy
  • Zlepšená odolnost vůči stresu
  • Zlepšená ekonomika

Optimální využití půdních živin

Maximalizace využití živin obsažených v půdě je velice významným ekonomickým faktorem pro zlepšení hospodářských výsledků podniků, vázající se nejen na výrobu zrnin, ale i na výrobu objemných krmiv určených pro výživu hospodářských zvířat, především dojnic.

download