Realizované projektyPROJEKT:
INOVACE PROCESU VÝROBY SYNTETICKÝCH MONO GLYCERIDŮ (ESTERŮ)
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025073
byl spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je pořízení a instalace technologie pro výrobu mono glyceridů.
Místo realizace: Stošíkovice na Louce 136, PSČ 671 61.
Období trvání: 2021-2023.

__________________________________________________________________________________________

PROJEKT:
DIGITALIZACE PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI ADDICOO GROUP S.R.O.
EV. Č. PROJEKTU: FX03030005
Název programu: The Country for the Future (CFF)
Podprogram 3: „Inovace do praxe“
Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu