Program pro prasnice a selata

Prasata
 

přínosy

  • Zlepšení užitkovosti
  • Lepší zdravotní stav prasnic a selat
  • Zlepšení reprodukčních parametrů
  • Vyšší odstavová hmotnost vrhu a lepší kondice selat

Program pro prasnice a selata

Prasnice a selata řadíme mezi nejcitlivější kategorie v živočišné výrobě.
S rostoucími nároky na užitkovost prasnic také rovnoměrně roste nutnost správné výživy, prevence, hygieny a biosekurity. Infekční tlak prostředí (např. Clostridium) také může významně ovlivnit zdraví a kondici odchovaných selat a produkci bezpečného, antibiotik prostého masa.
Program pro prasnice a selata nabízí preventivní řešení pro podporu imunity a zdraví zvířat. Díky posílení střevní bariéry a modulaci střevního mikrobiomu chováme nejen zvířata odolná proti patogenům, ale také schopná plně využívat živiny z krmiva.